NEMČINA, eso na pracovnom trhu: otvorí Ti dvere do vedeckej, i kultúrnej komunity

V dnešnom globalizovanom svete je pre kariérny postup čoraz dôležitejšie byť dvojjazyčný alebo viacjazyčný.

Jeden z TOP jazykov, ktorý si získava na popularite medzi špičkou pracovného trhu, je nemčina.

S viac ako 100 miliónmi rodených hovoriacich a najrozšírenejším jazykom v Európskej únii, je nemčina cennou jazykovou zručnosťou, ktorá Ti môže poskytnúť konkurenčnú výhodu na trhu práce.

V článku sa dočítaš aké sú jej hlavné výhody na trhu práce, a čo unikátne Ti môže priniesť do života (aj) po kariérnej stránke.

 

Nemčina je obchodný jazyk

Nemecko je známe svojou silnou ekonomikou a je štvrtou najväčšou ekonomikou na svete.

Mnoho nadnárodných organizácií má svoje sídlo v Nemecku alebo má silné zastúpenie v nemecky hovoriacich krajinách.

Učenie sa nemčiny Ti môže poskytnúť významnú výhodu pri uchádzaní sa o prácu v týchto spoločnostiach.

Nemčina nie je len obchodným jazykom v Nemecku, ale aj v Rakúsku a Švajčiarsku.

Učením sa nemčiny môžeš efektívnejšie komunikovať s kolegami a klientmi, vyjednávať obchody a rozširovať svoju obchodnú sieť.

POZRI POBYTY V NEMECKU

Nemčina je jazykom vedy a výskumu

Nemecko je domovom niektorých z najprestížnejších svetových univerzít, výskumných inštitúcií a technologických spoločností.

V Nemecku a nemecky hovoriacich krajinách bolo urobených veľa dôležitých objavov a vynálezov.

V dôsledku toho je nemčina jazykom vedy a výskumu.

Učením sa nemčiny získaš prístup k obrovskému množstvu vedomostí a výskumu, ktoré nie sú dostupné v angličtine, či iných jazykoch.

Môžeš tiež spolupracovať s nemeckými výskumníkmi, zúčastňovať sa konferencií a publikovať články v nemecky písaných časopisoch.

 

Rozsah a kategórie pracovných ponúk

Nemecko je krajina so skutočne rozvinutou ekonomikou a patrí k najsilnejším hráčom v mnohých odvetviach.

Medzi popredné priemyselné odvetvia v Nemecku patrí: automobilový priemysel, zdravotníctvo, informačné technológie, strojárstvo, chémia, farmácia a elektrotechnika.

POZRI POBYTY V MNÍCHOVE

Výtvarné umenie a kultúra

Nemecko má známu povesť veľkého kultúrneho národa.

Pre každé umenie, od klasickej hudby a maliarskeho umenia, až po ľudové remeslá a film, sa Nemecko môže pochváliť pôsobivým zoznamom slávnych mien a uctievaných kúskov svetového kultúrneho významu.

130 profesionálnych orchestrov, čo je takmer štvrtina všetkých profesionálnych orchestrov na celom svete, sídli v Nemecku.

Krajina hostí 140 štátnych a mestských divadiel, a po celej krajine Nemecka možno nájsť 7 200 múzeí a galérií.

V súčasnosti prebieha 3 000 projektov na ochranu kultúry iniciovaných nemeckými inštitúciami.

Pre všetkých, ktorí chcú preskúmať kreatívny priemysel, môže Nemecko ponúknuť veľký potenciál.

Kultúrne aktivity sú financované regionálne, čo podporuje oveľa viac možností financovania.

SKÚSENOSTI NAŠICH KLIENTOV

Nemecko má vysoký dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch

Nemecko má vysoký dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch, najmä v oblastiach ako inžinierstvo, IT, zdravotníctvo a financie.

Krajina tiež čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v dôsledku starnutia obyvateľstva a nízkej pôrodnosti.

Učením sa nemčiny môžeš zvýšiť svoje šance nájsť si prácu v Nemecku alebo nemecky hovoriacich krajinách.

Hovoriť po nemecky Ti tiež môže pomôcť odlíšiť sa od ostatných kandidátov, ktorí túto jazykovú znalosť nemajú.

 

Nemčina Ti umožňuje prístup na európsky trh práce

Nemčina je najrozšírenejším jazykom v Európskej únii a mnohé inštitúcie EÚ používajú nemčinu ako jeden zo svojich úradných jazykov.

Učením sa nemčiny získaš prístup k pracovným príležitostiam aj v iných krajinách EÚ, ako je Rakúsko, Švajčiarsko a Luxembursko.

Môžeš pracovať aj pre nemecké spoločnosti, ktoré majú zastúpenie v iných krajinách EÚ.

Keďže EÚ pokračuje v otváraní trhov v strednej a východnej Európe, otvárajú sa ďalšie pracovné miesta pre zamestnancov, ktorí vedia po nemecky.

Ovládanie nemčiny z Teba môže urobiť atraktívnejšieho kandidáta na tieto pracovné miesta a zvýšiť Tvoje šance na ich získanie.

 

POZRI POBYTY VO FRANKFURTE

Zručnosti nemeckého jazyka sú vysoko cenené

Okrem praktických výhod učenia sa nemčiny je znalosť nemeckého jazyka zamestnávateľmi taktiež vysoko cenená.

Učenie sa nemčiny ukazuje, že si ochotný/á investovať čas a úsilie do svojho osobného a profesijného rozvoja.

Dokazuje to aj Tvoju schopnosť prispôsobiť sa novým kultúram a prostrediam.

Znalosť nemeckého jazyka je obzvlášť dôležitá pre pracovné miesta, ktoré zahŕňajú medzinárodné cestovanie alebo prácu s klientmi či kolegami z nemecky hovoriacich krajín.

Učenie sa nemčiny môže byť teda skutočne cenným prínosom pre Tvoju kariéru a osobný rast.

Vďaka svojmu širokému využitiu v obchode, vede a výskume, Ti hovorenie po nemecky môže poskytnúť prístup na nemecký pracovný trh a otvoriť dvere globálnym príležitostiam.

Zamestnávatelia vysoko oceňujú znalosť nemeckého jazyka, vďaka čomu si atraktívnejším kandidátom na pracovné pozície, ktoré si vyžadujú medzinárodnú spoluprácu.

Ak máš záujem o štúdium nemčiny, Royal Study ponúka kurzy nemeckého jazyka, ktoré vyhovujú klasickým, i špecifickým potrebám a cieľom.

Jazykové pobyty organizujeme v Nemecku aj Rakúsku, a na výber máš viacero miest.

Popri kvalitnej výučbe Ťa na pobyte čaká aj skvelý program a pestré aktivity, kde si budeš môcť precvičiť novonadobudnuté vedomosti z kurzu.

Na vlastnej koži si tak vyskúšaš nemčinu a budeš si ju cibriť v priamom prenose.

Dialekt a slangy sa na Teba prirodzene nalepia, a pochytíš aj dôležité prvky z kultúry a miestnych zvykov.

Related Blogs